Wedstrijdvorm

Wedstrijdvorm

 • De spelvorm is individueel stableford
 • Bal oppakken als u niet meer kan scoren.
 • Men speelt van ten minste exact handicap 20 en ten hoogste van exact handicap 54 (uitzonderingen ter beoordeling van de wedstrijdleiding).
 • Scorekaarten zijn alleen geldig indien getekend door speler en marker.
 • U wordt verzocht de scorekaart direct na uw ronde getekend in te leveren bij de wedstrijdtafel.
 • Dames spelen van de rode tees en heren van de gele tees, uitzonderingen daar gelaten.
 • Diegene met het hoogste aantal stableford punten wint.
 • Er zijn prijzen voor de plaatsen 1, 2 en 3.
 • Er zijn punten voor het klassement van plaats 10 tot 1 (nummer 1 krijgt 10 punten en zo aflopend tot nummer 10 met 1 punt).
 • Degene die na 6 wedstrijden de meeste punten heeft wordt de winnaar van het klassement en ontvangt….Ook nummer 3 en 2 ontvangen een prijs. Bij gelijke eindstand krijgt de laagste handicapper voorrang.
 • Er zijn ook prijzen voor de Longest Drive voor Dames en Heren apart en de Neary is 1 prijs voor Dames en Heren gecombineerd.

Hoffelijkheid:

De deelnemer dient zich te onthouden van elke gedraging of uiting die door de wedstrijdleiding onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren, en zich te houden aan de etiquette zoals opgenomen in deel 1 van de golfregels. Als er sprake is van een ernstige overtreding van de etiquette zal de wedstrijdleiding de speler diskwalificeren volgens regel 33-7.

Bij gelijke scores :

Bij gelijke scores wordt de winnaar bepaald door de laagste exact handicap.

Bij oponthoud door weersomstandigheden:

In geval van oponthoud door weersomstandigheden kan de wedstrijdleiding in overleg met de locatie verstrekker besluiten de start maximaal anderhalf uur uit te stellen.
In geval de wedstrijd al begonnen is en er geen uitzicht is op hervatting binnen een redelijke termijn wordt de uitslag bepaald aan de hand van het aantal holes dat door iedere deelnemer gespeeld is met een minimum van 9 holes.
In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.
U dient de lokale baanregels in acht te nemen, deze staan beschreven op de scorekaart.

wedstrijdvorm golf only tour